Během prosince loňského roku měli žáci (1. až 3. ročníků SŠ střediska Mariánská) možnost zúčastnit se dvou ekonomicky zaměřených soutěží - Ekonomické olympiády a Finanční gramotnosti. Tyto celorepublikové soutěže, zaměřené na znalosti z oblasti ekonomie a financí, jsou určeny žákům středních a základních škol. Soutěžní otázky a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytvářejí ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Soutěž Finanční gramotnost je zase napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week – Světový týden vzdělávání. Prověřuje znalosti dětí a mládeže v oblastech peněžního systému a finanční gramotnosti. Obě soutěže probíhaly formou online testování.

Do okresního kola ve Finanční gramotnosti postupují tři žáci - Laura Giulia Klapperová (2G), Huy Tung Le (1ITA) a Adam Bím (3ITE). Tito žáci vytvoří pro okresní kolo jeden spolupracující tým. Do krajského kola Ekonomické olympiády postoupili dva žáci oboru IT – Matyáš Brož (2IT) a Daniel Manic (1ITA). Toto kolo bude probíhat již prezenčně v prostorách KÚ v Ústí nad Labem.