Nabízíme Vám náštěvu na naší nebo vaší škole.

Na naší škole Vám nabízíme:

  1. Exkurzi na místním fotovoltaickém systému s odborným výkladem a cvičením.
  2. Odborné přednášky na téma Obnovitelných zdrojů energie, které jsou doplněné o multimediální programy.
  3. Fyzikální praktika v oblasti fotovoltaiky, která se odehrávají v laboratoři s odborným výkladem.

Na vaší škole Vám nabízíme:

  • Odborné přednášky na téma Obnovitelných zdrojů energie, které jsou doplněné o multimediální programy.

Výše uvedené aktivity nabízíme zdarma.

Kontakty:

Mgr. Bc. Jan Škoda
jan.skoda@skolavdf.cz
Tel.: 412 315 022