V pondělí 16. září 2019 mělo šedesát žáků naší školy včetně pedagogů jedinečnou možnost setkat se s profesionální koučkou a mentorkou Mezinárodní federace koučů (ICF). Paní Ing. Jana Hamplová, ACC přijela představit projekt To dáš! Ten vznikl díky společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a podpoře nadace Terezy Maxové a ICF ČR za metodiku, koučink a vzdělávání.

Byla připravena interaktivní přednáška, do níž se žáci mohli zapojit jak s dotazy, tak aktivním sdílením svých zkušeností z praxe. Projekt To dáš! spadá do kariérního poradenství a jeho cílem je podpořit mladé lidi při vstupu na trh práce. Přednáška byla devadesátiminutová, rozdělena do pěti krátkých bloků. 

První blok byl zaměřen na komunikaci, kdy si jedna třída žáků mohla sama vyzkoušet, jaké to je, když nám někdo vstupuje do osobní zóny a jak nám to může být fyzicky nepříjemné i přesto, že se nejedná o nepřítele. Druhé téma se týkalo Time managementu, tedy toho, jak lze v dnešní době efektivně pracovat s časem v pracovní rovině i v soukromí. Ve třetím tématu se koučka s žáky zaměřila na zpětnou vazbu nejen při osobní komunikaci, ale i při té virtuální. Té jsou dnes mladí lidé vystavováni na sociálních sítích v nemalém množství. Projekt dále poukázal na výhody, které každý z nás může mít v osobním růstu, v případě, že máme silnou vnitřní motivaci. Posledním tématem byl networking neboli navazování kontaktů, které nám mohou pomoci k lépe placené práci, získání zajímavé zakázky či osobním referencím. Koučka Ing. Jana Hamplová, ACC dodává: „Ještě jednou bych ráda všem žákům poděkovala za dotazy, které se nebáli před ostatními pokládat, a za velmi příjemnou a přátelskou atmosféru v sále. Těším se na další setkání, které bude nejen informačně zajímavé pro žáky, ale také energicky obohacující pro mě, jako profesionální koučku.“