OPVK

Název projektu: Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/03.0021

Název poskytovatele: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Celkové náklady projektu: 6 899 000,- Kč

Období realizace projektu: IX./2009 - II./2012

Partner projektu: Seductus, s.r.o., Moskevská 14/1, 403 43 Most

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření uceleného vzdělávacího programu pro odborné učitele a učitele odborného výcviku. Vzdělávací program má za úkol naučit pedagogické pracovníky jednat, vhodně motivovat a usměrňovat žáky s poruchami chování, což zefektivní způsob komunikace s těmito žáky a usnadnění jejich zapojení do následného pracovního života. Dalším bodem vzdělávacího programu bude doplnění novinek, nových trendů, technologií a výrobních postupů v rámci jednotlivých oborových zaměření.

Klíčové aktivity projektu:

  • Analýza metod a postupů práce se žáky s poruchami chování na ZŠ v ÚK + interpretace výsledků analýzy návrh opatření pro vzdělávací program
  • Monitoring aktuálních trendů a technologií ve výrobní sféře + tvorba metodiky představení nových trendů učitelům odborných předmětů
  • Vytvoření vzdělávacího programu
  • Akreditace vzniklého vzdělávacího programu DVPP u MŠMT
  • Vzdělávání
  • Závěrečné vyhodnocení projektu

Zdůvodnění potřebnosti:

Na základě dlouhodobých zkušeností s provozem škol a vzdělávacích zařízení se žáky s poruchami chování, zejména na území Ústeckého kraje, a obecně uznávaných výsledků mezinárodního výzkumu OECD - PISA, vyplývají nedostatky v podobě nízké efektivity jejich výchovy v základních a středních školách. Jejich důsledky se pak projevují v neefektivnosti výuky těchto žáků a zvyšujícím se problémům s jejich následným zapojením do pracovního života.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé odborného výcviku a odborní učitelé škol s technickým zaměřením, kteří každý den pracují se žáky vykazujícími problémy s chováním. Jedná se o skupinu pedagogických pracovníků, kteří vyučují odborné předměty teoreticky i prakticky a jimž v rámci projektu budou předkládány novinky a aktuální trendy ve vybraných výrobních technologií a dále možnost zvládání, motivování a vhodné komunikace s žáky s problémy v chování.

Realizační tým projektu:

Manažer projektu - Denisa Dvořáková
Koordinátor projektu - Radek Mlynář
Ekonom projektu - Ing. Libuše Krůtilová
Administrativní pracovník - Ing. Jiří Bajan
Komunikační pracovník - Ing. František Hricz
Expert - Šárka Reichelová
Metodik - Ing. Petra Sebránková

Výstupy projektu:

viz soubory ke stažení

Udržitelnost projektu

Po úspěšném ukončení projektu 29. 2. 2012 probíhá udržitelnost projektu. V rámci udržitelnosti je zájemcům ze strany učitelů odborných předmětů nabízen akreditovaný vzdělávací program Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech. Informace o kurzu a předpokládaném zahájení kurzu naleznete na odkazu Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech

Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Interakce5.61 MB
PDF icon Automechanika2.69 MB
PDF icon Elektrotechnika3.59 MB
PDF icon Dřevozpracování3.62 MB
PDF icon CAD CAM systémy4.24 MB
PDF icon Mechatronika3.03 MB
PDF icon Metodika INTERAKCE3.67 MB
PDF icon Metodika NOVINKY2.98 MB
PDF icon Studie INTERAKCE4.24 MB
PDF icon Studie NOVINKY4.6 MB