loga

Projekt " Inovace VP a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi "

Projekt je financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0065

Název poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Partner projektu s finančním příspěvkem:
EDUCA QUALITY, o.s.
Vítězná 734, 460 01 Liberec 1

Celkové náklady projektu:
3 981 230,84 Kč

Období realizace projektu:
1. 8. 2012 - 31.7. 2014

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění celkového vzdělávacího procesu na Vyšší odborné škole ve Varnsdorfu v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. Projekt je zaměřen na inovaci 5 vzdělávacích programů prostřednictvím zohlednění průběžného monitoringu potřeb trhu práce. Klíčovým bodem bude vytvoření stabilní databáze spolupracujících podniků, organizací a institucí. Tyto organizace budou posléze poskytovat studentům semestrální odborné praxe a zapojí se do výukového procesu formou odborných přednášek a seminářů. Současně s tím budou pořádány semináře pro pedagogické pracovníky VOŠ Varnsdorf, kteří se zároveň budou moci zúčastnit odborných stáží u zapojených podniků a přenést tak nové poznatky z profesní sféry do výuky.
Soustavné propojování teorie a praxe společně se získanými praktickými zkušenostmi výrazně ulehčí absolventům VOŠ Varnsdorf přechod do pracovního procesu. Celkový výstup projektu zahrnuje min. 270 studentů VOŠ Varnsdorf a 20 podpořených pedagogů.

Kontaktní osoby:

Manažer projektu - Miroslav Kokta
miroslav.kokta@skolavdf.cz, tel.: 412 372 727; www.skolavdf.cz

Za partnera projektu - Bc.Markéta Pavlíčková
pavlickova@educaquality.cz; , tel.: 776 831 004