Ve čtvrtek 21. 6. proběhl místo běžné výuky Projektový den. V tento den nabídli učitelé sadu vzdělávacích seminářů, které rozšiřují vyučovaná témata nebo atraktivním způsobem přibližují žákům možnosti dalšího profesního rozvoje. Každý žák si tento den na základě svých zájmů vybral skladbu vzdělávacích seminářů tak, aby si vytvořil svůj individuální celodenní rozvrh. Mohl přitom vybírat ze široké škály témat z následujících oblastí:

 • Grafika a grafický design
 • Estetika a kreativita
 • Elektrotechnika
 • Programování a vývoj
 • Zpracování dat
 • Průmyslový design a rapid prototyping
 • Počítačové sítě a technologie

Projektový den je již tradiční zpestření výuky, proběhl již po třetí a byl žáky i pedagogy opět hodnocen velmi kladně jako možnost rozšířeného dialogu o netradičních tématech a tématech, na která v průběhu výuky není čas nebo prostor. V tomto roce se dokonce podařilo zajistit i externího odborníka z praxe, který se přišel s žáky podělit o své znalosti a zkušenosti - s problematikou a technologií výstavby optických sítí žáky seznámil jednatel společnosti Metropolitní sítě, s. r. o., pan Petr Rybníček. Také byly poprvé zařazeny i humanitní a jazykové semináře. 

 

Nabídka tohoto projektového dne byla velmi široká a opět velmi atraktivní, z programu vybíráme:

 • Nontraditional traditions
 • Rétorika
 • Alternativní zdroje energie
 • Hospodaření s energiemi v budovách
 • Technika pozlacování plátkovým kovem
 • Proč to tak je
 • Kde studovat grafický design po maturitní zkoušce?
 • Aktuálně z oboru grafický design
 • Vytvoř si vlastní PC font
 • Video Fun
 • Dobré stránky pro lidi i boty
 • Využití XML v programování
 • Jak se učit
 • Jak se trefit na letiště
 • Optické sítě
 • Jak se dělá galerie
 • Cesta módního návrháře
 • Sborka a rozborka PC

V galerii naleznete několik fotografií z průběhu projektového dne.