Škola využívá možnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie již od počátečních přístupových programů, tedy z programů před vstupem ČR do EU, jako např. PHARE a SAPARD, po vstupu ČR do EU pak ze strukturálních fondů. Dále čerpá peníze z dotačních programů ministerstev, Ústeckého kraje, města Varnsdorf a případně dalších institucí.

1. 9. 2020 31. 10. 2021 „Cesta je náš cíl (JID project)“

Varnsdorfské vzdělávání v šablonách II.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016849

1. 3. 2020 28. 8. 2022 Projekt je zaměřen na: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči žáků a studentů, spolupráci s veřejností.

Podpora znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol (každoroční projekt)

2016

2019

Podpora romských žáků.

Minipodniky na SŠ

2017-1-CZ01-KA202-035601

01.09.2017

31.08.2019

Projekt je zaměřen na přípravu, vytvoření a následné fungování fiktivních minipodniků (FM) - firem podnikajících v cestovním ruchu - na středních školách v ČR, Polsku a Litvě.

Varnsdorfské vzdělávání v šablonách

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008057

01.02.2018

31.12.2019

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

 
 PRAKTICKÁ VÝUKA – orientace na rozvoj kompetencí žáků PRAKTICKÁ VÝUKA – orientace na rozvoj kompetencí žáků
 SEDMIKRÁSKA SEDMIKRÁSKA
Projekt OPVK - Propojení praxe s výukou mechatroniky... Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť
Pro vzdělanější Šluknovsko - tzv. šablony
Projekt UNIV 3 Projekt UNIV 3
 Projekt UNIV 3 Projekt UNIV 2
Projekt OPVK - Propojení praxe s výukou mechatroniky... Projekt OPVK - Vazby mezi školou a institucemi
Projekt OPVK - Propojení praxe s výukou mechatroniky... Projekt OPVK - Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech
Koordinátor S1 Koordinátor S1
Cesta ke kvalitě Cesta ke kvalitě
Kurikulum S Kurikulum S
AAG 2007
Europass Europass
Zelená energie
Fotovoltaika
Pilot S Pilot S
UNIV UNIV
OPRLZ OPRLZ
Projekt Internet - Datová síť Projekt Internet - Datová síť
SIPVZ SIPVZ
PAŽIT - Program aktivního života
Šance pro Šluknovský výběžek

Marketing je kamarád

Investice do rozvoje vzdělávání Učíme se za školou
Projektový týden „Od lnu k plátnu...“
Pěstování lnu 2013
Německo-česká historie textilu
Jugend debattiert international - Mezinárodní debaty mládeže - 2013/2014
Mezinárodní setkání mládeže - Magdeburk - září 2013
Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu
Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech
Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji