Naše škola nabízí v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků možnost vzdělávání dle akreditovaného vzdělávacího programu „Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech“ – č.j. MSMT-8209/2015-1-387.

Jedná se o vzdělávací program vytvořený v rámci realizace projektu „Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech“, reg.č. CZ.1.07/1.3.07/03.0021. Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

Vzdělávací program je určen pro odborné učitele a učitele odborných předmětů, jejichž odbornost spadá do jedné z následujících oblastí:

  1. Efektivní výuka žáků s problémovým chováním (zahájení kursu 3. 10. 2016 ve 14.30),
  2. automechanika (zahájení kursu 7. 3. 2016 ve 14.30),
  3. elektrotechnika,
  4. mechatronika,
  5. CAD/CAM systémy,
  6. dřevozpracování.

Vzdělávací program se skládá z 6-ti modulů. První modul „Efektivní výuka žáků s problémovým chováním“ je určen pro všechny účastníky bez ohledu na jejich oborové zaměření v celkovém počtu 50 výukových hodin. Dalších 5 modulů je určeno pro učitele odborných předmětů, v souladu s jejich zaměřením.

Hodinová dotace: 90 hodin

Přihlášku, pozvánku pro školy (naleznete níže) zašlete elektronicky na adresu  alena.rozsypalova@skolavdf.cz nebo na adresu VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf.

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Rozsypalová

Tel.: 775 853 778

       412 372 775

E-mail: alena.rozsypalova@skolavdf.cz

Přihláška ke stažení

Pozvánka pro školy