Koncem října se na vzdělávacím středisku VOŠ,SPŠaSOŠ Varnsdorf uskutečnila každoroční pracovní schůzka zástupců školy a sociálních partnerů pro oblast techniky. Kromě zástupců firem se setkání zúčastnili také zástupci Okresní Hospodářské komory Děčín a  Úřadu práce - pobočka Rumburk.  Hned v úvodu setkání představili naši žáci M. Mikuš a A. Lipert hostům loňský projekt stavby plně funkční elektromotorky Zidan. Pokračovalo se hlavním bodem jednání a to přípravou tzv. „Komplexní absolventské práce“. VOŠ,SPŠaSOŠ jako jedna z dvanácti škol v ČR vstoupila 1.9.2022 do pokusného ověřování nového typu profilové maturitní zkoušky ve spolupráci „škola – firma“ formou právě tzv. „Komplexní absolventské práce“. Mimo jiné škola požádala zástupce firem o podporu při organizaci soutěže pro ZŠ „Řemeslo má zlaté dno“, dále se projednali stáže pedagogů u zaměstnavatelů, tematické exkurze a únorová burza absolventů.