Naše škola se přihlásila do soutěže „Dobrá škola Ústeckého kraje“. V početné konkurenci jsme se v kategorii středních odborných škol umístili na hezkém třetím místě. Kromě uznání za dosažené úspěchy bylo toto ocenění odměněno šekem v hodnotě 400 tisíc Kč. Ten při pravidelné poradě ředitelů škol ústeckého kraje převzal ředitel školy Ing. Bc. Petr Jakubec. „Moc děkuji všem: žákům, vyučujícím i dalším zaměstnancům, kteří se na chodu naší školy podílejí. Finanční odměnu využijeme pro další zlepšení podmínek ve výuce, abychom podpořili snahu o dosažení co nejlepších výsledků našich žáků.“ uvedl ředitel školy.