Vzdělávací instituce:

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem  - Centrum celoživotního vzdělávání

Charakter programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro pedagogy, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (akreditace MŠMT: č.j. 33037/2018-1-869).

Forma studia:

Celoživotní vzdělávání, 2 semestry - 250 hodin. Výuka probíhá v pátek od 14.00 hodin a v sobotu od 9.00 hodin v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru.

Obsah a cíle studia:

Studium je určeno pro absolventy vysokých a středních škol pedagogického zaměření (či jiné VŠ či SŠ doplněné o Studium v oblasti pedagogických věd - pedagogické minimum),  kteří mají zájem doplnit si toto studium o disciplíny speciální pedagogiky. Studium je zaměřeno na zvládnutí základů pedagogických a speciálně pedagogických disciplín, potřebných k vykonávání funkce speciálního pedagoga pro přímou pedagogickou činnost. Cílem studia je osvojení základních poznatků spojených s prací ve třídách a ve speciálních školních zařízeních.

Ukončení studia:

Závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky, psychopedie a etopedie s obhajobou závěrečné práce.

Odborný garant:

PhDr. Michal Vostrý Ph.D.

Úhrada studia:

Cena pro jednoho účastníka na jeden semestr činí 9 000 Kč.

 

Další informace na: https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-celozivotniho-vzdelavani

 

Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
Office spreadsheet icon Přihláška ke studiu108.5 KB