Ve dnech 25. – 26. dubna 2017 proběhla v rozhraní moodle na Střední škole diplomacie a veřejné správy s.r.o. Most soutěž Policejní minimum 2017. Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků, ale vzhledem k tomu, že žáci třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf byli v té době v terénu na kurzu přežití a nemohli se tak této soutěže účastnit, byli vybráni žáci z druhého ročníku, kteří si tak již předem otestovali svoje znalosti z bezpečnostní přípravy, kriminalistiky a kriminologie.

Celkem se soutěže zúčastnilo 10 škol (cca 150 žáků) s oprávněním k výuce Bezpečnostně právního oboru 68-42-M/01. Test se skládal z celkem 50 otázek, které musely být zodpovězeny v časovém limitu 35 minut.

Vyhodnocení škol proběhlo podle předem stanovených pravidel. Výsledky třech nejlépe hodnocených žáků každé školy byly sečteny. Na základě výsledného součtu bylo stanoveno pořadí jednotlivých škol.  Naše škola se umístila na krásném druhém místě. Chtěl bych touto cestou poděkovat naším žáků za skvělé umístění.

 

Bc.Václav Lacina, DiS