VOŠ a SŠ Varnsdorf se stala fakultní školou Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf se stala dne 12. 2. 2015 fakultní školou Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP a je první školou v okrese Děčín, která tento statut získala. Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělávání je zvláště významná při formování nové generace techniků, podpoře talentovaných žáků a studentů, zvyšování kvality výuky a zájmu o studium i pro realizaci vzdělávacích projektů. VOŠ a SŠ Varnsdorf se stala partnerem fakulty při přípravě žáků a studentů pro vysokoškolské studium technického zaměření (strojírenství, elektrotechnika, informatika) v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

V rámci této spolupráce budou podporovány strojírenské a elektrotechnické obory naší školy. Spolupráce vzniká i na základě poptávky partnerů třetích stran po odborném vzdělání potenciálních zaměstnanců.

Spolupráce znamená podporu zájmu středoškolských studentů o technické obory vyučované na VOŠ a SŠ Varnsdorf a to formou nabízených odborných návštěv a popularizačních akcí fakulty FVTM UJEP.

VÝHODY FAKULTNÍ ŠKOLY:

  • vyhledávání talentovaných středoškolských studentů a práce s nimi
  • odborné soutěže pro děti a mládež
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů
  • nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty