V rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2018 jsme obdrželi neinvestiční účelovou dotaci ve výši 15.940,- Kč na projekt s názvem Varnsdorfské šikovné ručičky a 11.000,- Kč k financování projektu Život včel ve městě.

Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky poskytla finanční dar na zřízení cvičné kuchyně pro praktické vyučování oboru 65-51-E/01 ve výši 73.350,- Kč a ve výši 54.170,- Kč.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost