V těchto dnech probíhají konečné úpravy na studii nového středoškolského kampusu Varnsdorf, kterou pro Ústecký kraj zpracovala Ing. arch. Lenka Rohne z projekční kanceláře Jiřího Cobla ProProjekt. Po odevzdání by Ústecký kraj měl vypsat soutěž na výběr projekční kanceláře, či architekta, který vypracuje projektovou dokumentaci. Po té bude záležet na krajských zastupitelích, zda dají projektu zelenou a začne se stavět.  Duchovním otcem myšlenky kampusu je krajský radní Petr Šmíd, který je zároveň občanem města Varnsdorf. V minulých týdnech proběhlo několik jednání, kterých se mimo jiné zúčastnil také krajský radní a předseda investiční komise ÚK Ladislav Drlý. Ten projekt také podpořil. 

„Studie proveditelnosti nového středoškolského kampusu, zahrnuje nejenom kompletní rekonstrukci vnitřních prostor naší školy a školní kuchyně s jídelnou v budově Mariánská 1100, ale i výstavbu nového domova mládeže či sportovní haly. Stávající budova školy v ulici Mariánská se nachází v blízkosti středu města Varnsdorf v docházkové vzdálenosti od náměstí a autobusového nádraží. Řešené území je vymezeno ulicemi Mariánská, Seifertova, Střelecká a Národní“, řekl nám ředitel školy Petr Kotulič, který spolu s Petrem Šmídem studii představil varnsdorfským zastupitelům na posledním zasedání města Varnsdorf.

Objekt naší školy v Mariánské ulici prošel v minulých letech rekonstrukcí fasády a části střechy. V návaznosti na tyto opravy počítá studie se zachováním stávajících opravených objektů a doplněním o stavby nové /viz. foto/. Stávající budova administrativy a domova mládeže /zelenomodrá budova/ nesplňuje požadavky současné legislativy na tepelné nebo statické vlastnosti objektu a nevyhovuje také hygienickým požadavkům. Původně se jednalo pouze o stavbu dočasnou. Ve studii se tak počítá s demolicí. Na jeho místě by měla vyrůst nová administrativní budova s centrálním vstupem do školy. Domov mládeže navazuje na tuto část a je umístěn podél ulice Střelecká. Výškově nebude nová stavba převyšovat stavbu původní. Studie zahrnuje také výstavbu nové sportovní haly, a to v ulici Mariánská. Stavět by se mělo v místech, kde stojí budova přezdívaná „Mašinka“. Tento objekt je již několik let nefunkční a chátrá, proto dojde k jeho demolici. Sportovní hala by měla mít rozměr hrací plochy 20 x 40m s výběhem minimálně 1-2 metry za čarami, hlediště pro dvě stovky diváků, nebo posilovnu a tělocvičnu pro úpolové sporty. K dispozici budou také čtyři šatny pro celkem 60 osob. Před objektem tělocvičny se počítá s vybudováním nového parkoviště pro návštěvníky haly. Nová sportovní hala má sloužit nejenom pro potřeby školy ale i pro širokou veřejnost.

V rámci studie je také revitalizován park před budovou školy. Nové sadové úpravy jsou navrženy tak, aby se toto místo stalo odpočinkovým prostorem pro setkávání studentů po vyučování. Park se má stát centrem nejenom pro studenty VOŠ, SPŠ a SOŠ a CR, ale také pro studenty sousedního gymnázia.

Pokud krajští zastupitelé stavbu nového kampusu schválí, bude se jednat o etapovou výstavbu.

Parametry navrhované stavby

vstupní hala

 • recepce
 • šatna pro 500 osob
 • společenský prostor pro setkávání studentů
 • hygienické zázemí

domov mládeže

 • ubytovací kapacita cca 136 osob – z toho 40 zletilých a 96 nezletilých
 • systém ubytování – buňkový systém (dva pokoje mají společné hygienické zařízení)
 • počet ubytovaných na jednom pokoji – max. 3 osoby
 • hygienická zařízení jsou součástí ubytovací jednotky, přičemž se zřizuje pro 2 třílůžkové pokoje 1 záchod, 1 sprcha, 2 umyvadla
 • v každém patře vyhrazený pokoj pro dohled konajícího pedagoga
 • studovny (1,5 m2 /1 žák), obývací pokoje s čajovou kuchyňkou (1,5 m2 /1 ubytovaného)
 • sklady čistého a špinavého prádla
 • prostory pro sušení oděvů a pro uskladnění a čištění obuvi
 • úklidové místnosti
 • sklady sezónních potřeb

administrativní sídlo

 • 8 kanceláří po 20 m2
 • zasedací místnost
 • denní místnost s kuchyňským koutem
 • archiv, sklad
 • hygienické zázemí a úklidová místnost

Parametry navrhované sportovní haly

 • rozměr hřiště 20 x 40 m s výběhem min. 1-2 metry za čárami
 • výška stropu minimálně 7 m (po spodní hranu vazníků)
 • 4 šatny pro 15 osob (celkem 60) včetně hygienického zázemí – 4 sprchy a 2 WC pro každou šatnu
 • hlediště/tribuna pro 200 diváků
 • posilovna
 • tělocvična pro úpolové sporty
 • skladovací prostory pro nářadí
 • recepce s kanceláří včetně zázemí pro zaměstnance
 • technická místnost
 • hygienické zázemí pro diváky