V souladu s harmonogramem uvolňování karanténních opatření se naši studenti ode dnešního dne mohli vrátit do školních lavic. Jedná se především o závěrečné ročníky. „Dnes jsme zahájili konzultace určené pro závěrečné ročníky. Z celkového počtu cca 200  žáků se nedostavilo pouze patnáct“, uvedl ředitel školy Petr Kotulič. Učebny i všechna pracoviště školy se vybavili dle příslušných nařízení a pravidelně jsou desinfikovány plochy, které se často používají. Pro žáky je připravena rezerva zhruba 200 roušek k pokrytí nenadálých situací (poškození, ztráta), pro učitele a pro kadeřnický a masérský salon jsou k dispozici i štíty, které si škola sama vyrobila. „Před nástupem žáků jsme zjistili potřebu ubytování v domově mládeže a připravili dostatečný počet pokojů“, dodal ředitel školy. Minulý týden byla provedena desinfekce jídelen a kuchyní, kterou provedla specializovaná firma ozónem.