Vývoj dnešní doby se stále více ubírá k moderním technologiím. Ať už se jedná o strojírenství, automobilový průmysl, nebo tolik aktuální zdravotnictví. Bez vyspělé technologie už si neumíme život představit. Stále více ale ubývá kvalitních techniků a specialistů, kteří zajišťují správu a údržbu technologií ať už ve strojírenství, či informační technologii.

O absolventy technických oborů je na trhu práce zájem

     O absolventy a studenty technických oborů je na trhu práce, vzhledem k jejich nedostatku, velký zájem. Studovat technické obory mohou žáci po základní škole také na naší škole, konkrétně na středisku Karolíny Světlé a Mariánská. Naše škola nabízí jak tříleté obory zakončené výučním listem, tak čtyřleté maturitní, nebo tzv. „Dva v jednom“. Kdy lze během jednoho čtyřletého studia získat dva doklady o vzdělání – výuční list i maturitní vysvědčení. Jedná se o obor Mechanik seřizovač, či Mechanik elektrotechnik. „Naše škola má jednu velkou předost – a to ucelený systém vzdělávání“, řekl zástupce ředitele Pavel Kolár. V praxi to znamená, že uchazeč, který se stane žákem školy, může získat v průběhu studia výuční list, maturitní vysvědčení a neakademický titul DiS /diplomovaný specialista/.

S novým školním rokem, nová učebna

S novým školním rokem 21/22 přichází škola také s novou učebnou na středisku Karolína Světlá, která bude sloužit převážně k výuce 3D tisku a technologie slévání. Nová laboratoř je již vybavena čtyřmi FDM tiskárnami, 3D scannerem objektů, tavicím kotlíkem, kalící, žíhací a popouštěcí pecí a také CNC strojem, který si vyrobili sami žáci v rámci soutěže Moderní škola 4.0. Část vybavení škola zakoupila z prostředků získaných za 4. místo ve výše uvedené soutěži  a část vybavení financovala z vlastních zdrojů.

Ing. Lukáš Vojta, který učebnu realizuje, plánuje využití učebny pro tvorbu studentských prací od návrhu výrobku až po výstupní kontrolu. Při výuce by to znamenalo propojení technické dokumentace, 3D modelování, strojírenské technologie, praktické výuky a technického měření skrze celé studium.

Zbývá již jen doladit drobné vybavení a laboratoř bude nachystána pro žáky strojírenských oborů.

Spolupráce s místními podniky

Naše škola také spolupracuje s místními podniky, které žákům nabízejí možnost kvalitní praxe, což je základ pro získání zaměstnání po absolvování školy. Studenti mají rovněž možnost zapojit se do spousty soutěží a projektů zaměřených na podporu techniky. „Dle zpětné vazby, kterou máme od průmyslových podniků, si absolventi technických oborů nemají problém najít práci, je o ně ze strany zaměstnavatelů zájem a na některých oborech už jsou ‚rozebráni‘ během studia,“ dodal Pavel Kolár.