Dne 12. 9. 2019 v podvečerních hodinách se konaly na obou domovech mládeže zahajovací táboráky pro ubytované žáky i s třídními učiteli.