Dne 18.10.2018 jsme se sešli před budovou Okresního soudu v České Lípě, abychom se zúčastnili hlavního líčení s dokazováním. Než jsme mohli vstoupit do jednací místnosti soudu, museli jsme projít skrz bezpečnostní rámy. Ne každému se podařilo projít bez zaznění zvukového signálu. Někteří z nás si, na pokyn ostrahy soudu, museli dokonce sundat i pásek u kalhot. Před zahájením samotného jednání se nám věnoval pan předseda soudu a seznámil nás s problematikou trestního řízení. V osm hodin potom policejní eskorta přivedla do jednací síně obžalovanou, která se zrovna nachází ve výkonu trestu. Hlavního líčení se kromě pana předsedy a obžalované zúčastnili dokonce dva obhájci obžalované, státní zástupkyně a zapisovatelka. Obžalovaná se měla dopustit trestného činu krádeže. Během jednání byl proveden výslech obžalované a dále byly promítány záznamy z bezpečnostních kamer. Potěšilo nás, že pan předseda, státní zástupkyně i obhájci využívali při jednání trestní zákoník a trestní řád, stejně jako my v hodinách práva. Jednání bylo odročeno, a proto už se třída VSC2 těší na 5.12., kdy bude jednání pokračovat výslechem dalšího svědka.