V případě přijetí Vašeho syna, Vaší dcery ke studiu na naší škole, Vás budeme kontaktovat s informacemi o podání přihlášky na ubytování na DM.

Domov mládeže se nachází v Bratislavské ulici a Mariánské ulici. Ubytovací kapacita je 130 lůžek na ulici Bratislavská a 180 lůžek na ulici Mariánská. Ubytováni jsou žáci i studenti VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf v 3 lůžkových pokojích. Ekonomické podmínky jsou 900 Kč měsíčně za ubytování. Denně je pro ubytované žáky zajištěna strava (snídaně, oběd a večeře) v hodnotě 1920 Kč za měsíc. Víkendové dny je DM uzavřen a pro ubytování se DM Bratislavská otvírá v neděli od 18.00 a DM Mariánská v pondělí od 6.00. Žáci mají připravenou bohatou nabídku volnočasových aktivit z oblasti sportovní i kulturní. Zároveň jsou využívána veškerá sportoviště ve městě.

Zájmová činnost by neměla být postavena na kvantitě, ale kvalitě. Umíme-li něco navíc, měli bychom to i umět vhodnou formou předat mladším. Vhodné využití volného času zabraňuje nudě a předchází tak i nežádoucím jevům v oblasti toxikomanie a kriminality.

Přehled zájmových kroužků

 • Sportovní kroužky:
 1. floorbal
 2. fotbal
 3. basketbal
 4. stolní tenis
 5. plavání
 6. posilovna
 • Sezonní kroužky:
 1. hokej
 2. lyžování
 3. cyklistika
 • Kroužek estetické výchovy:
 1. dramatická činnost
 2. keramická činnost
 3. výtvarná činnost
 • Kroužek ručních prací
 • Akvaristický kroužek
 • Modelářský kroužek
 • Hudební kroužek
 • Filmový kroužek