Dne 12. 12. 2016 proběhlo poslední školení v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech“.

Učitelé byli během deseti setkání proškoleni v rámci Modulu č.1 - Efektivní výuka žáků s problémovým chováním. Přednášející byla paní Mgr. Yvetta Hanousková, která se v rámci výuky zabývala tématy a problémy, se kterými se pedagogové setkávají v každodenním kontaktu se žáky a pro něž jsou tyto informace velkým přínosem.

V období od března do června 2016 probíhala odborná část vzdělávacího programu v rámci Modulu č.2 – Automechanika, zaměřeného na seznámení učitelů s novinkami v oboru. Součástí kurzu byla také exkurze do firmy Benteler v Rumburku. Učitelé během této exkurze získali nové podněty pro výuku odborných předmětů.