Cílem projektu UNIV 2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborechpočátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání.

Projekt UNIV 2 - KRAJE navazuje na systémový projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Ústecký a Zlínský), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol.

Dílčí cíl 1: 
Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

 • motivovat školy, jejich PP a všechny další aktéry k proměně školy;
 • proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli; 
 • vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol - center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol; 
 • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

 
Dílčí cíl 2: 
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

 • připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání , pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);
 • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli; 
 • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650); 
 • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání;
 •  podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

 

Aktivity projektu

 • Vytvoření sítí škol – center celoživotního učení
 • Prohlubování vybraných profesních kompetencí pedagogických pracovníků 
 • Příprava modulových programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření 
 • Informační podpora dalšího vzdělávání 
 • Propagační kampaň Učíme se všichni – a rádi!

 
Na každé z 325 škol zapojených do projektu vznikne centrum celoživotního učení. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečně identifikovaným vzdělávacím potřebám v daném kraji. Každá škola připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatelů, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+, třetí čtvrtina bude transformovat v počátečním vzdělávání neotevírané obory do dalšího vzdělávání. Poslední čtvrtina programů bude reagovat na místní specifika. Uvedené kategorie programů jsou pouze orientační, vzájemně se překrývají, jejich smyslem je ukázat různorodost možných programů. Programy dalšího vzdělávání budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispěje k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku.
 
Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budourozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání dospělých, přípravy modulových programů dalšího vzdělávání, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.). Předpokládáme, že v průběhu projektu se alespoň 2 600 pedagogických pracovníků stane certifikováni lektory dalšího vzdělávání.

Cílem projektu UNIV 2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborechpočátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání.

Projekt UNIV 2 - KRAJE navazuje na systémový projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Ústecký a Zlínský), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol.

Dílčí cíl 1: 
Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

 • motivovat školy, jejich PP a všechny další aktéry k proměně školy;
 • proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli; 
 • vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol - center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol; 
 • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

 
Dílčí cíl 2: 
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

 • připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání , pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);
 • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli; 
 • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650); 
 • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání;
 •  podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

 

Aktivity projektu

 • Vytvoření sítí škol – center celoživotního učení
 • Prohlubování vybraných profesních kompetencí pedagogických pracovníků 
 • Příprava modulových programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření 
 • Informační podpora dalšího vzdělávání 
 • Propagační kampaň Učíme se všichni – a rádi!

 
Na každé z 325 škol zapojených do projektu vznikne centrum celoživotního učení. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečně identifikovaným vzdělávacím potřebám v daném kraji. Každá škola připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatelů, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+, třetí čtvrtina bude transformovat v počátečním vzdělávání neotevírané obory do dalšího vzdělávání. Poslední čtvrtina programů bude reagovat na místní specifika. Uvedené kategorie programů jsou pouze orientační, vzájemně se překrývají, jejich smyslem je ukázat různorodost možných programů. Programy dalšího vzdělávání budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispěje k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku.
 
Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budourozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání dospělých, přípravy modulových programů dalšího vzdělávání, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.). Předpokládáme, že v průběhu projektu se alespoň 2 600 pedagogických pracovníků stane certifikováni lektory dalšího vzdělávání.