Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, žákyně, vážení studenti, žáci,

Prožíváme náročné období, které nikdo z nás neplánoval, ale je jistě dobré vědět o sobě navzájem, čím se zabýváme, jak pracujeme. Celá řada pracovníků školy se zapojila do výroby roušek, ale vím, že i některé naše žákyně se do této bohulibé činnosti zapojily. Za tuto aktivitu patří všem velký dík.

Přes všechny nepříznivé události nesmíme však zapomenout, že stále probíhá školní rok, ve kterém je před námi mnoho náročných úkolů spojených s výukou, přípravou na maturitní a závěrečné zkoušky. V tomto je třeba dále pokračovat, protože to je naší hlavní činností. Okolnosti nás přinutily změnit přímou formu výuky ve formu nepřímou. Současné technologie nám umožňují se s touto situací vyrovnat. Někteří z nás jsou schopni rychle a pružně reagovat a využívají moderní technologie a někteří se s touto situací průběžně vyrovnávají. Využívejme e-lerningové kurzy, posílejme prezentace, úkoly, testy. Využívejme systém Bakaláři, LMS Moodle nebo obyčejný e-mail. Důležité, pro zvládnutí naší společné práce je, abychom byli v neustálém kontaktu, aby až se vrátíme k normálnímu stavu zůstalo k řešení minimum restů. Mimořádnou pozornost je třeba pak věnovat vycházejícím ročníkům, před kterými jsou náročné maturitní a závěrečné zkoušky.

Vyučující, sdílejte své materiály, vyzývejte své studenty a žáky ke studiu a k plnění povinností. Studenti a žáci buďte aktivní a udržujte nepřímý kontakt se svými vyučujícími, žádejte o studijní materiály.

V průběhu příštího týdne by mělo ministerstvo školství vydat stanovisko ke konání maturitních zkoušek a přijímacího řízení. Prosím všechny aby sledovaly průběžně webové stránky školy (www.skolavdf.cz), kraje (www.kr-ustecky.cz), ministerstva školství (www.msmt.cz) a ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz).

Věřím, že se nám společně podaří splnit všechny úkoly, že se zanedlouho všichni ve zdraví setkáme a součaná doba nebude promarněným časem.