Koncem května absolvovali studenti oboru Veřejnosprávní činnosti (směr bezpečnostně právní) povinné týdenní výcvikové   kurzy. Studenti každého ročníku prošli pod vedením odborných pedagogů Mgr. Mandíka, Bc. Krajčoviče a instruktorů (z řad nejstarších žáků 3. ročníku) náročným výcvikem v přírodních podmínkách. Základní tábor byl tradičně na rekreačním středisku školy ve Sloupu v Čechách. Studenti se museli vypořádat s požadavky pořadového, střeleckého, plaveckého výcviku a sebeobrany. Další nedílnou součástí náplně kurzu byly noční přesuny na určená místa a plnění zadaných úkolů. Bonusem pro studenty byl trénink v Oktagonu (MMA – Nový Bor) a kurz vodní záchrany na klidné hladině. Ten zabezpečila speciální pořádková jednotka Policie ČR Ústeckého kraje. Akcemi podobného typu škola sleduje zabezpečení kvalitní výuky pro studenty, se kterými se po absolvování tohoto oboru počítá s nástupem k silovým složkám státu - Policie ČR, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor atd.   Mgr. Miroslav Mandík vedoucí kurzu