Škola využívá možnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie již od počátečních přístupových programů, tedy z programů před vstupem ČR do EU, jako např. PHARE a SAPARD, po vstupu ČR do EU pak ze strukturálních fondů. Dále čerpá peníze z dotačních programů ministerstev, Ústeckého kraje, města Varnsdorf a případně dalších institucí.

„Za obzor - kulturní dědictví regionu Šluknovska a Trogiru prostřednictvím plakátů“

  Varnsdorfské vzdělávání v šablonách II.

V REALIZACI

„Za obzor - kulturní dědictví regionu Šluknovska a Trogiru prostřednictvím plakátů

2019-1-CZ01-KA229-061225_1

1. 9. 2019 31. 10. 2020

Projekt je vyústěním spolupráce středních odborných škol v České republice a Chorvatsku. Z každé z partnerských škol bude zapojeno 8 žáků a 3 - 4 pedagogové.

Varnsdorfské vzdělávání v šablonách II.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016849

1. 3. 2020 28. 2. 2022 Projekt je zaměřen na: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči žáků a studentů, spolupráci s veřejností.