Škola využívá možnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie již od počátečních přístupových programů, tedy z programů před vstupem ČR do EU, jako např. PHARE a SAPARD, po vstupu ČR do EU pak ze strukturálních fondů. Dále čerpá peníze z dotačních programů ministerstev, Ústeckého kraje, města Varnsdorf a případně dalších institucí.

Mini-companies at Secondary Schools 2017-1-CZ01-KA3202-035601
  Varnsdorfské vzdělávání v šablonách
Pořízení nového CNC stroje a příslušenství

„Za obzor - kulturní dědictví regionu Šluknovska a Trogiru prostřednictvím plakátů“

V REALIZACI

Podpora znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol (každoroční projekt)

2016

2019

Podpora romských žáků.

Minipodniky na SŠ

2017-1-CZ01-KA202-035601

01.09.2017

31.08.2019

Projekt je zaměřen na přípravu, vytvoření a následné fungování fiktivních minipodniků (FM) - firem podnikajících v cestovním ruchu - na středních školách v ČR, Polsku a Litvě.

Varnsdorfské vzdělávání v šablonách

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008057

01.02.2018

31.12.2019

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Život včel ve městě

2019

2019

Seznámení se sociálním společenstvem hmyzu a organizací jeho činnosti. Podpora environmentální výchovy u dětí a mládeže. Mládež prostřednictvím získaných zkušeností bude předávat nabité zkušenosti a vědomosti dětem formou nenásilné, ale praktické aplikace „života včel“. Vzdělávací aktivitou probudit zájem o přírodu a včelí produkty u dětí MŠ a ZŠ.

Varnsdorfské šikovné ručičky

2019

2019

Cílem projektu je vytvořit produkt, který udělá radost a připomene aktivity města. Bude to trvalá hodnota toho, že jsme všichni součástí města Varnsdorf. Zapojíme veřejnost do kolektivní práce.

„Za obzor - kulturní dědictví regionu Šluknovska a Trogiru prostřednictvím plakátů

2019-1-CZ01-KA229-061225_1

1. 9. 2019 31. 10. 2020

Projekt je vyústěním spolupráce středních odborných škol v České republice a Chorvatsku. Z každé z partnerských škol bude zapojeno 8 žáků a 3 - 4 pedagogové.