Škola využívá možnosti čerpání peněz z fondů Evropské unie již od počátečních přístupových programů, tedy z programů před vstupem ČR do EU, jako např. PHARE a SAPARD, po vstupu ČR do EU pak ze strukturálních fondů. Dále čerpá peníze z dotačních programů ministerstev, Ústeckého kraje, města Varnsdorf a případně dalších institucí.

„Za obzor - kulturní dědictví regionu Šluknovska a Trogiru prostřednictvím plakátů“

V REALIZACI

„Za obzor - kulturní dědictví regionu Šluknovska a Trogiru prostřednictvím plakátů

2019-1-CZ01-KA229-061225_1

1. 9. 2019 31. 10. 2020

Projekt je vyústěním spolupráce středních odborných škol v České republice a Chorvatsku. Z každé z partnerských škol bude zapojeno 8 žáků a 3 - 4 pedagogové.