Poučení o právních následcích

Podle § 60g odst. 6  zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  na webu školy a veřejně přístupném místě ve škole.

Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít   zpět zápisový lístek  uplatněný v   přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 (přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se § 62 nebo § 88 nevztahuje.

Podle § 183 odst. 2 školského zákona se zveřejněním seznamu uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Oznámeno: Ve Varnsdorfu 24. 10. 2018

Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač - 2.kolo - vyvěšeno 10. 6. 201917 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - VSČ (BPČ), Masér - 2.kolo - vyvěšeno 10. 6. 2019162.6 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Podnikání - 2.kolo - vyvěšeno 10. 6. 2019156.59 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - obory H (technické) - 2. kolo - vyvěšeno 3. 6. 201930.25 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - obory E (speciální školství) - 2. kolo - vyvěšeno 3. 6. 2019166.57 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - obory H (netechnické) - 2. kolo - vyvěšeno 3. 6. 201976.64 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Průmyslový design - 1.kolo - vyvěšeno 5. 2. 2019181.76 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Modelářství a návrhářství oděvů a Vlásenkář a maskér - 1. kolo - vyvěšeno 5. 2. 201975.96 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Grafický design - 1.kolo - vyvěšeno 5. 2. 2019182.49 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Modelářství a návrhářství oděvů a Vlásenkář a maskér - 2. kolo - vyvěšeno 4. 4. 201972.49 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Grafický design - 2.kolo - vyvěšeno 5. 4. 2019180.04 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Elektrikář - 1. kolo - vyvěšeno 23. 4. 2019192.1 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Mechanik opravář motorových vozidel - 1. kolo - vyvěšeno 23. 4. 2019272.46 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Obráběč kovů - 1. kolo - vyvěšeno 23. 4. 2019231.94 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Strojní mechanik- 1. kolo - vyvěšeno 23. 4. 2019179.5 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Truhlář - 1. kolo - vyvěšeno 23. 4. 2019162.97 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Kadeřník, Kuchař - číšník, Rekondiční a sportovní masér - 1. kolo - vyvěšeno 23. 4. 2019106.65 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - obory E (speciální školství) - 1. kolo - vyvěšeno 23. 4. 201983.58 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - BPS 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - Bezpečnostně právní služby - 1. kolo - vyvěšeno 29. 4. 20182.2 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - PODe 64-41-L/51 Podnikání - 1. kolo - vyvěšeno 29. 4. 20170.38 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - MRS 69-41-L/02, PRA 65-42-M/02, VS 68-43-M/01 - 1. kolo - vyvěšeno 29. 4. 20191.86 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - 18-20-M/01 Informační technologie - 1. kolo - vyvěšeno 29. 4. 201399.38 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Dopravní prostředky - 1. kolo - vyvěšeno 29. 4. 201157.07 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Mechanik elektrotechnik - 1. kolo - vyvěšeno 29. 4. 201236.71 KB
PDF icon Výsledky přijímacího řízení - Mechanik seřizovač - 1. kolo - vyvěšeno 29. 4. 201238.67 KB