V naší společnosti se v mnoha oborech vracíme k již dříve zaběhlému a fungujícímu. Tuto větu v poslední době slýcháme od mnoha firem. Nejinak je tomu i ve školství. Znovu se zavádí povinná předškolní výchova, zavřené školky se opět otvírají, školní vzdělávací programy se postupně mění na původní osnovy a z důvodů nedostatku technicky vzdělaných lidí školy stále více a více navazují spolupráci s firmami.

Naše škola, VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, v tomto není jiná. Úzká spolupráce s dvanácti firmami z regionu, Poradní sbor ředitele školy pro technické obory, stipendijní programy, praxe ve firmách, finanční podíly na produktivní výrobě, burzy absolventů, v nichž si firmy vybírají své budoucí zaměstnance - to jsou jen střípky z našich aktivit ve směru k zaměstnavatelům. Zájemcům o studium nabízíme jako jediní v regionu jednu žhavou „novinku“.

V rámci pilotního programu jsme byli vybráni MŠMT ke spolupráci a nabízíme tak uchazečům o studium v oborech skupiny L/0, tedy v oborech Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik a Masér sportovní a rekondiční, velmi zajímavý a žádaný typ studia „dva v jednom“. Jedná se o návrat k dříve již fungujícímu modelu. Žák během svého čtyřletého studia na naší škole složí ve třetím ročníku závěrečnou zkoušku a získá výuční list. Po té pokračuje ve studiu čtvrtého ročníku, v jehož závěru pak složí maturitní zkoušku. Úspěšný absolvent tak získá jak výuční list, tak maturitní vysvědčení. Pokud žák neuspěje u maturity, získá „alespoň“ výuční list.

„Vezměme například obory Obráběč kovů a Mechanik seřizovač, které jsou zaměřené na číslicově řízené obráběcí stroje. Obory se především liší tím, že studijní obor Mechanik seřizovač je zaměřen na programování těchto strojů, kdežto učební obor Obráběč kovů k jejich obsluze. Ve školním vzdělávacím programu studijního oboru tedy doplníme některé pasáže praktického výcviku učebního oboru“, říká ředitel školy Ing. Bc. Petr Jakubec.

Vzhledem k tomu, že se jedná o studium s maturitní zkouškou, konají se v těchto oborech jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Mají-li uchazeči zájem, mohou si své znalosti ověřit v „Přijímačkách nanečisto“. Testy z obou předmětů se konají na naší škole v sobotu 25. února 2017 od 9.00 hodin, jejich vyhodnocení a rozbor pak proběhne 11. března 2017 od 9.00 hodin.

Ing. Bc. Petr Jakubec – ředitel školy