Odpoledne v azylovém domě

Domov sv. Vincenta de Paul se nachází v Dolním Podluží a poskytuje azyl pěti rodinám, které jsou v současné době v tíživé sociální situaci. Tento ostrov klidu pro své klienty otevřel dveře 1. 1. 2015. Duší celého zařízení je ředitelka Bc. Hana Venturová. Paní Hanička, jak jí tady říkají, umí se svými spolupracovnicemi zajistit klientkám podmínky, které je připraví na to, aby se mohly vrátit do běžného života. Dne 9. 3. 2015 v odpoledních hodinách žákyně naší školy oborů kadeřnice, masérka, bezpečnostně právní a hotelnictví, přijely do Domova sv. Vincenta za maminkami s připraveným programem. Kadeřnice maminkám vytvořily nové účesy, masérka se snažila, co jí ruce stačily, aby všechny přítomné rozcvičila. Dobrou náladu udržovala žákyně hotelnictví Nikola, která zahrála na kytaru známé písničky a se zpěvem se k ní přidaly i ostatní, kteří se účastnili tohoto odpoledne. Během zkrášlování obyvatelek domova maminky našim žákyním kladly otázky, které se týkaly jejich studijních oborů. Zajímalo je, co musí jejich děti udělat proto, aby mohly také studovat podobné obory nebo, zda si musí, například kadeřnice, koupit na výuku své náčiní (kulmu, fén, nůžky….). Celé odpoledne probíhalo v duchu dobré nálady, pohody a vzájemných sympatií. Žákyně odjížděly s dobrými pocity, ale také s vědomím toho, že život některých lidí je velmi složitý a těžký.

Spolupráce se ZŠ Karlova ul.

Domov mládeže v zimních měsících pomáhal organizovat akce v ZŠ Karlova ulice, se kterou ho pojí již letitá spolupráce. Naši žáci předváděli prvky sebeobrany nebo s dětmi cvičili, tančili a zpívali. Masopust v základní škole byl ve znamení masek, a proto si také žáci naší školy připravili originální masky a převleky a zapojili se do masopustního reje. Další program, který si naši žáci připravili pro základní školu, proběhl v prostorách školy a domova mládeže v Bratislavské ulici.

Akce DM

Bezpečnostně právním obor studují žáci, kteří v budoucnosti mohou pracovat jako strážníci městské policie. O tom, jak vypadá všední den takového policisty, se mohli naši žáci přesvědčit při své exkurzi na oddělení Varnsdorfské služebny MP. V domově mládeže tráví ubytovaní žáci téměř většinu svého volného času, a proto se vychovatelky snaží, aby jeho náplň byla smysluplná a vedla žáky k různým aktivitám. O tom se mohli přesvědčit i návštěvníci Varnsdorfského Hrádku, kde byly vystavované výrobky výtvarného kroužku s vánoční tématikou. V těchto dnes se připravuje instalace další výstavy, tentokrát inspirovaná Velikonocemi a jarem.

Pomoc druhým

Žáci z domova mládeže se aktivně zapojují do celostátních sbírek na pomoc nemocným dětem nebo rodinám v tísni. Nezapomínají ovšem ani na němou tvář a každoročně pomáhají svou sbírkou psímu útulku v Krásném Lese. Prezentaci této akce bylo možné vidět ve školní jídelně v ul. Bratislavské a ve vestibulu školy v Mariánské ul.. V měsíci dubnu žáci osloví své okolí s žádostí o pomoc pro Fond Sidus, o.p.s., který svými výtěžky pomáhá dlouhodobě nemocným dětem.

Za domov mládeže Bc. Ilona Tesařová