Dne 6. 12. 2018 proběhla exkurze do Drážďan zorganizovaná pro 3.PGD a 4.G. Slavná drážďanská sbírka Starých mistrů se může pyšnit světoznámými díly například vzácnou Sixtinskou Madonou od Raffaela (současník Leonarda da Vinciho a Michelangela), kterou kdysi v 18. století získal za obrovskou částku srovnatelnou s cenou zámku saský kurfiřt Fridrich August II a který velice ovlivnil německý romantismus. Prezentace obrazů nedodržuje zásady tradičního výstavního principu podle malířských škol, ale bazíruje na vystavování děl podle námětu či používané techniky, jako je např.portrét, zátiší, krajinomalba, kresba pastelem apod. Takto se vedle sebe ocitnou umělci pocházející z různých evropských zemí a pozornému divákovi neunikne řada souvislosti i rozdílů v rámci jednoho uměleckého slohu.

Potěšující bylo, že žáci využili možnosti fotografování bez blesku pro soukromé účely a fotili si do mobilních telefonů detaily nebo celá díla. Bylo patrné, že je některá díla zaujala a pevně věřím, že si při přípravě na maturitní zkoušku z Dějin výtvarné kultury vybaví některé z klíčových autorů z období od pozdní gotiky až po dobu osvícenství.

Po prohlídce následoval rozchod a žáci mohli naložit s tříhodinovým volnem dle vlastního uvážení. Musím pochválit žáky 3.PGD a 4.G za naprosto bezproblémový průběh exkurze a poděkovat jim za milou společnost při té dlouhé cestě do Drážďan a zpět.

 

MgA. Drena Čvorović