„Za obzor - kulturní dědictví regionu Šluknovska a Trogiru prostřednictvím plakátů“ - (Erasmus+, Partnerství škol)

Informace o projektu:

Trvání projektu:

1. 9. 2019 – 31. 10. 2020 (14 měsíců)

Shrnutí projektu:

Projekt je vyústěním spolupráce středních odborných škol v České republice a Chorvatsku. Z každé z partnerských škol bude zapojeno 8 žáků a 3 - 4 pedagogové.

Hlavním cílem je výměna postupů a dobré praxe v oblasti propagace a cestovního ruchu ve vybraných oblastech. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí o konkrétních oblastech regionů Šluknovského výběžku a Trogiru a zároveň prohloubit povědomí o partnerské kultuře. Hlavním výstupem budou plakáty a letáky propagující kulturní dědictví výše zmíněných oblastí. Tyto výstupy budou veřejnosti prezentovány formou výstav v dotčených oblastech a budou přístupné na webových stránkách projektu, informačních centrech a dalších médiích. Praktické dovednosti budou rozvíjeny prostřednictvím odborných workshopů, čímž budou posilovány nejen pracovní a odborné kompetence, ale také kompetence jazykové. Účastí na tomto projektu si studenti rozšíří přehled o možnostech realizace propagace, teoretické znalosti budou moci uplatnit v praxi a naučí se věci, které budou moci využít v reálném životě po ukončení studia.

Zapojení do projektu:

Zapojení do projektu bude představovat průběžnou práci na výstupech a dvě mezinárodní setkání týmů obou škol. Setkání v Chorvatsku proběhne v říjnu 2019 a setkání v ČR proběhne v dubnu 2020. Obě setkání jsou shodně naplánována na 10 dní. V průběhu roku bude práce na výstupech realizována během výuky předmětu Navrhování. Pro dokončení prací bude využito období odborné praxe v květnu, kdy budou žáci zapojení do projektu intenzivně pracovat na dokončení všech propagačních materiálů ve škole.

Web projektu:

www.beyond-horizon.cz

FB:

https://www.facebook.com/Beyond-the-horizon-102817731118257/

Instagram:

https://www.instagram.com/beyond.horizon.19/

Vyučující zapojení do projektu:

Mgr. Bc. Jan Škoda – koordinátor projektu, dohled

MgA. Jana Hradcová – odborný vyučující, dohled

Ing. Andrea Škodová – vyučující cizího jazyka, tlumočník, dohled

Tomáš Polák – odborný vyučující, dohled