Z důvodu bezpečnosti jak studentů tak rodičů jsme se rozhodli, že do budov naší školy mohou pouze studenti bez doprovodu zákonných zástupců, či prarodičů, děkujeme za pochopení.