1. září 2014

Brožura vzdělávací nabídky školy

VOŠ a SŠ Varnsdorf patří mezi jednu z největších škol v České republice. Tomuto odpovídá kvalitní personální i materiální vybavení školy. Škola nabízí ucelený systém vzdělávání, umožňující absolvovat středoškolské a vyšší odborné studium v jednom vzdělávacím zařízení. V rámci školy lze dosáhnout různých úrovní vzdělání, tzn. středního s výučním listem, středního s maturitní zkouškou a vyššího odborného zakončeného absolutoriem a získáním titulu DiS. - "diplomovaný specialista".30. června 2014

Soutěž o nejlepší marketingovou strategii

Ve dnech 16. - 20. června 2014 se na Středisku oborů služeb a cestovního ruchu při Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf, p. o. v rámci projektu Marketing je kamarád, CZ.1.07/1.1.34/02.0050, konala soutěž o nejlepší marketingovou strategii pod názvem "Vzdělávací středisko dnes pro nás - zítra i pro Vás." Zde si můžete prohlédnout ukázky hotových soutěžních video spotů.30. června 2014

Intermezzo z Rhodosu

Učitelé i žáci Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf, p. o. se vracejí do školních učeben, aby zahájili nový školní rok. Někteří žáci oborů Hotelnictví a Cestovní ruch si však prázdniny ještě o měsíc prodlouží, neboť se až do konce měsíce září účastní čtyřměsíční pracovní stáže na ostrově Rhodos.26. června 2014

WORKSHOP pro žáky ZŠ a ZUŠ

Ve dnech 20. – 22. 6. 2014 se konal na naší škole WORKSHOP pro žáky ZŠ a ZUŠ. Smyslem bylo přiblížit a seznámit děti s prostředím školy a okolí. Třídenní program byl naplněn výtvarnými, sportovními a turistickými aktivitami.25. června 2014

Studenti na návštěvě Senátu

Na pozvání senátora Jaroslava Sykáčka navštívila koncem školního roku skupina studentů Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf sídlo Senátu Parlamentu ČR. Studenti měli možnost navštívit nejvýznamnější prostory Valdštejnského paláce (sídlo Senátu) a díky poutavému výkladu průvodkyně se seznámit s historií tohoto významného objektu i s jeho současným využitím.19. června 2014

Soutěž o Nejlepšího učitele němčiny 2013/2014

V celorepublikové soutěži o Nejlepšího učitele němčiny 2013/2014 ("Deutschlehrerpreis 2013/14") obsadil Mgr. Vladimír Matička, vyučující německého jazyka na Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf, p.o., v kategorii Střední škola/Gymnázium krásné třetí místo. Cena byla udělena výjimečným němčinářům, kteří se obzvláště zasloužili o podporu a propagaci německého jazyka.1. června 2014

Nový obor Animátor

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, Středisko oborů služeb a cestovního ruchu, jako jediná v celém Ústeckém a Libereckém kraji nabízí nový vzdělávací obor. Jedná se o čtyřleté maturitní studium oboru Animátor v cestovním ruchu. Škola tak reaguje na poptávku cestovních kanceláří a hotelů, které chtějí mít na pozicích animátorů odborníky s odpovídajícím vzděláním.

Stránky