31. ledna 2020

Naše škola absolvovala dozorový audit ČNS EN ISO 9001:2016

Koncem ledna naše škola absolvovala dozorový audit, který se týkal ČNS EN ISO 9001:2016. Škola opětovně obhájila získaný certifikát kvality a už se chystá na recertifikaci, která proběhne v lednu 2021.

Obhajoba certifikátu kvality je týmovou prací, a proto chci touto cestou poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníků školy, kteří se na tomto úspěchu svou odpovědnou prací podíleli.27. ledna 2020

Studenti se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Best in English 2019

 

Tradičně jako každý rok se i naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže v anglickém jazyce Best in English 2019. Jedná se o jednu z nejprestižnějších mezinárodních soutěží, která probíhá v jeden časový okamžik pro všechny zúčastněné státy. Každý žák prochází testem na svém počítači a plní úkoly v oblasti poslechu, čtení a jazykové kompetence na velmi vysoké úrovni daného jazyka.27. ledna 2020


21. ledna 2020

Naši žáci na exkurzi v německém Neustadtu

Naši žáci na exkurzi v německém Neustadtu

SPOLUPRÁCE S NĚMECKEM – DALŠÍ CESTA ROZVOJE ŠKOLY

 

Na pozvání firmy CAPRON Neustadt z Německa se v polovině ledna zúčastnilo 12 studentů 1. a 2. ročníku oboru truhlář, ředitel školy Ing.Bc.Petr Kotulič a tři učitelé odborných předmětů exkurze do Německa.20. ledna 2020

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ v rámci Dne otevřených dveří na naší škole

Každoročně pořádá naše škola  v lednu soutěž „Řemeslo má zlaté dno“. Jedná se o řemeslnou soutěž pro pětičlenné týmy základních škol Šluknovského výběžku v rámci Dne otevřených dveří. Letošního ročníku se zúčastnilo osm základních škol z regionu. Nejprve se soutěžilo v jednotlivcích o nejzručnějšího řemeslníka a pak následně týmově v technickém kvízu. Každý žák tak přinesl své škole body za umístění v řemesle, ke kterým se následně připočetly body z kvízu.

Nejlepší truhlář (výroba ptačí budky): Václav Šindelář (ZŠ Dolní Podluží)16. ledna 2020


13. prosince 2019

Naši studenti VOŠ na besedě spolku Život jde dál

Dne 21.11.2019 zavítala na naší VOŠ velice milá návštěva v podobě pana Romana Vaňka a Miroslava Kaisera ze spolku Život jde dál. Oba pánové jsou nevidomí. Zejména díky moderní technice, rodině, asistenčním psům Nelsonovi a Nabuchodonozorovi (Nabíkovi) žijí plnohodnotný život i s tímto handicapem. Se svými asistenčními psy se také úspěšně účastní i mnoha soutěží. Pánové si pro studenty VOŠ připravili besedu, kde vylíčili  své životní osudy, představili asistenční psy a jejich dovednosti. Seznámili přítomné i s IT technikou, kterou mají upravenou speciálně pro potřeby nevidomých.2. prosince 2019

Vánoční trhy Rumburk 2019

Žáci naší školy z oboru zahradnické práce se pod vedením paní učitelky Vlasty Korencové zúčastnili rozsvícení vánočního stromu na Lužickém náměstí v Rumburku. Prodávali vlastnoručně vyrobené adventní věnce a svícny, které vyrobili na odborném výcviku. O výrobky byl velký zájem. Návštěvníci oceňili zejména použití přírodních materiálů a také to, že byly vyrobeny samotnými žáky. 

 

 

 

 2. prosince 2019

Život včel ve městě 2019

V letošním roce pořádala naše škola již druhý ročník projektových dnů Život včel ve městě, který byl podpořen dotačním programem města Varnsdorf 2019. Po loňském úspěchu této akce a po velmi kladném ohlasu mezi dětmi a učiteli jsme se rozhodli setkat se opět s našimi nejmladšími a jejich pedagogy. Cílem bylo přijatelnou formou (vzhledem k věku) seznámit děti s životem včel, se základními zásadami chovu a v neposlední řadě u nich prohloubit kladný vztah k životnímu prostředí a městu, ve kterém vyrůstají.

Stránky