Postupné budování altánu pro environmentální výchovu žáků E oborů

27. 10. 2023
#altán #čelakovická

Před budovou žáků učebních oborů E (na pozemku v ulici Čelakovická) „vyrosl“ v období od srpna do října altán, který bude do budoucna fungovat jako venkovní přírodní učebna. Altán vznikl za finanční podpory Ústeckého kraje a spoluúčasti naší školy. Stavba byla realizována za pomoci učitelů a dalších zaměstnanců školy a ve spolupráci s žáky učebního oboru Zednické práce.

Vybudování přírodní učebny je součástí dlouhodobého plánu environmentální výchovy a vzdělávání na škole. Žáci E oborů budou moci strávit hodiny různorodých předmětů v příjemném prostředí na čerstvém vzduchu. Zároveň budou moci altán a jeho okolí postupně upravovat pro potřeby ukázkového environmentálního vzdělávání.

Plánuje se zakoupení nebo výroba lavic a stolů pro vyučování. Prozatím si žáci vystačí s přenosným nábytkem, který má škola k dispozici. Zamýšlí se také umístit sem budky nebo krmítka pro ptáky, ale i jiné úkryty pro malé nebo větší živočichy. Přírodní učebna vzniká z nápadů pedagogů a samotných žáků, proto si k ní mohou vybudovat blízký vztah.

Další možnosti rozvoje budou záviset na finančních možnostech školy, ale i na jiných způsobech financování a především na samotných plánech žáků a učitelů. Na seznamu návrhů je informační tabule, meteorologická stanice, sluneční hodiny, ale i další úprava zahrady jako takové pro pěstitelské vzdělávací účely. Žáci oborů Zahradnické práce budou mít za úkol upravit okolí altánu a vymyslet případnou květinovou výzdobu altánu a jeho okolí.

Ing. Michaela Dohnalová

Michal Bubílek 7. 12. 2023