Chytrá kuchařka Erasmus+

1. 9. 2023
#erasmus+ #smartcook

2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748
Program Erasmus+
Realizace: 1. 9. 2023 – 31. 10. 2024

Projekt je realizován ve spolupráci s polskou odbornou školou v Ostródě. Hlavním cílem projektu je zvyšování digitální gramotnosti pomocí inovativních postupů, seznámení žáků s aktuálními trendy na trhu práce a výměna postupů a dobré praxe v oblasti gastronomie a její IT podpory. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí o možnostech využití informačních technologií v gastronomických oborech a zároveň prohloubit povědomí o partnerské kultuře. Výstup bude veřejnosti prezentován přes webové stránky projektu a bude volně přístupný. Praktické dovednosti budou rozvíjeny prostřednictvím odborných workshopů, čímž budou posilovány nejen pracovní a odborné kompetence, ale také kompetence jazykové.

Hlavním výstupem projektu je vytvoření moderní webové aplikace „SmartCook“, která umožní uživatelům vygenerovat recepty dle preferencí na několik dní dopředu včetně nákupního seznamu tak, aby se neplýtvalo zbytečně surovinami. Uživatel bude moci do systému zadat suroviny včetně jejich exspirace a systém najde recepty, které budou uživatelovým preferencím nejlépe vyhovovat. Systém bude schopen nabídnout recepty s různou úrovní nákladů a také odpovídající určité dietě (např. bezlepkové). Recepty se dále budou generovat pro zadaný počet porcí, což také přispěje k ekonomičnosti.

Skupinu z České republiky tvoří 8 studentů oboru Informační technologie a skupinu z Polska 8 studentů oboru Gastro a Marketing.

Michal Bubílek 27. 10. 2023