Žákovský projekt realizace CMS a webové prezentace

17. 1. 2024
#projekt #web

Žáci 2. ročníku oboru Informační technologie se podílejí na realizaci projektu zaměřeného na vytvoření CMS (systém pro správu obsahu) a webové prezentace pro Základní uměleckou školu Varnsdorf.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního a bezpečného CMS pro tvorbu jednoduchých webových prezentací. Žáci se seznamují s postupem přípravy a realizace projektu, učí se týmové spolupráci a využití zajímavých vývojových prostředí, služeb, jazyků a frameworků. Pro žáky není důležitý pouze cíl projektu, ale především cesta k jeho dosažení. 

Celý projekt využívá webovou službu GitHub podporující vývoj softwaru za pomoci verzovacího nástroje Git. Žáci pracují ve vývojovém prostředí Visual Studio Code. CMS a webová prezentace budou založeny na moderním a velmi populárním jazyce Python, webovém aplikačním frameworku Django a systému řízení báze dat MySQL/MariaDB. Využívány budou také kompilovaný jazyk Sass, který rozšiřuje syntaxi CSS, dále např. JavaScript, nebo jednotný formát pro výměnu dat JSON.

Na řízení projektu se podílejí pedagogové odborných předmětů se zaměřením na programování, databázové systémy, webové aplikace a softwarové inženýrství.

Všem zúčastněným děkuji a přeji dostatek optimismu a zápalu pro řešení problémů, aby mohl být projekt úspěšně dokončen.

Mgr. Petr Kozák

Petr Kozák 9. 2. 2024
Žákovský projekt realizace CMS a webové prezentace