Název projektu: Šance pro Šluknovský výběžek
Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0030
Příjemce dotace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Termín realizace: 1. 8. 2012 - 30. 10. 2013
Partner s finančním příspěvkem: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace. 
Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání
Celkové náklady v Kč: 8 477 838,00 Kč

Cílová skupina:
Cílová skupina jsou jedinci, účastníci dalšího vzdělávání s trvalým pobytem na území ČR. Jde o minimálně 430 osob zejména ze Šluknovského výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Šluknov) a další obce přilehlých regionů jako je Nový Bor, Česká Lípa, apod.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zejména Šluknovského výběžku, zvýšit vzdělanost cílové skupiny, zlepšit motivaci k dalšímu vzdělávání v oblastech odpovědného přístupu k financím, prevenci dluhové pasti a sestavování správného rozpočtu, podpora zdravého vztahu k médiím, rozpoznávání manipulativních technik, prevence kriminality, extremismu, respekt k lidským právům a principy soužití menšiny s většinou.

Projekt je podpořen cílenou mediální kampaní se zapojením nadregionálních médií, jejímž cílem je propagace dalšího vzdělávání, a to nejen v regionu Šluknovska. Projekt budou realizovat páteřní školy Ústeckého kraje (z Varnsdorfu a Šluknova) za podpory silného partnerství dalších vzdělávacích institucí a obcí regionu.

Cílem a smyslem je primárně podpora vzdělanosti, což by mělo dlouhodobě přispět ke stabilizaci lidských zdrojů v oblasti.

Ve Varnsdorfu, Šluknově, Rumburku a na Liberecku vznikly v rámci projektu 4 metodické skupiny, které tvoří jeden metodik vzdělávání a vždy 3 mentoři vzdělávání. Práce metodiků a mentorů je nadregionální, působí mj. také v Novém Boru a České Lípě, tedy v Libereckém kraji.

Klíčové aktivity:
KA 1 - Odpovědný přístup k financím, prevence dluhové pasti, správné
sestavování rozpočtu
KA 2 - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání
manipulativních technik
KA 3 - Multikulturalismus, prevence extremismu, respekt k lidským právům a soc.
odlišnostem
KA 4 - Prevence kriminality
KA 5 - Akce na podporu dalšího vzdělávání

Jednotlivé moduly vzdělávacích programů:
FG-01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele                       
FG-02 Prevence dluhové pasti                                                  
FG-03 Sestavování a dodržování rozpočtu                                 
VM - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik 
MK-01  Multikulturalismus                                                             
MK-02  Principy soužití menšiny s většinovou společností           
PK - Prevence kriminality