DO NOVÉHO ROKU 2021 VÁM PŘEJI PEVNÉ ZDRAVÍ, JASNOU MYSL A MNOHO DŮVODŮ K RADOSTI!

AKTUÁLNĚ: PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY JSOU VÁM I V NOVÉM ROCE 2021 STÁLE K DISPOZICI. DOMLUVTE SI KONZULTACE MAILEM, TELEFONICKY, OSOBNĚ.

 

JSEM TU PRO VÁS!

Motto: "Starost o druhé lidi je starostí o sebe i o svět"

 

Pro studenty i rodiče na naší škole

Školní psycholog - tato pozice může být na naší škole realizována díky úspěšné žádosti v projektu Varnsdorfské vzdělávání v Šablonách II.  Je zde proto, aby studentům usnadnila cestu při jejich krocích a rozhodování spojených se školním životem i mimo něj. A také, aby přiblížila psychologické služby učitelům, studentům a jejich rodičům.

 

 

Jak probíhá spolupráce se školní psycholožkou

Pracuje se studenty skupinově v rámci předem domluvených hodin, nebo individuálně na základě potřeby studenta samotného, žádosti učitele, rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky. Může mít podobu jednorázové konzultace, nebo dlouhodobější charakter. Vždy ale probíhá na základě souhlasu studenta samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody. Všem rodičům je předložen k podpisu generální souhlas s činností psychologa (ŠP) na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále, aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává. ŠP je vázán dodržovat Etický kodex. Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dítětem systematicky individuálně pracovat. Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem studenta a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována a s údaji je nakládáno v souladu s GDPR. Přístup k dokumentaci mají pouze rodiče/zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Jak probíhá konzultace?

Po předchozí vzájemné domluvě na Vás budu mít vždy vyhrazen dostatek času (setkání většinou trvá 45 minut). Na prvním si promluvíme o tom, co Vás přivádí a co od konzultací očekáváte. Mým úkolem bude Vás informovat o možnostech, které mohu nabídnout. Po vzájemné shodě můžeme následně začít společně pracovat skrze mnou kladené otázky a podněty na Vaší tzv. zakázce (situaci, obtížích, rozhodování, potřebě něco změnit apod.). Cílem je to, abyste porozuměli své situaci, získali další pohled, který Vás může posunout k řešení. Zažili oporu a úlevu v tom, co se Vám děje. Společně projdeme možnosti, které Vám pomohou zvládnout obtíže, či jinak tíživou životní situaci. Budeme pracovat na tom ideálním plánu pro Vás. Účinnost setkání se odráží od míry vzájemné otevřenosti a důvěry, o které je třeba vždy pečovat. Je důležité, abyste se mohli cítit sami sebou. Přistupuji k příchozím s respektem a zájmem o ně samé. Je pro mě důležité, abyste se při konzultacích cítili sami sebou a v bezpečí. Z každého setkání pořizuji krátký záznam, který slouží jako kronika, pracovní nástroj i povinná administrativa s výkonem pozice ŠP spojená. Na konci sezení domlouváme vždy další termín setkání, pokud je ho třeba.

Kde, kdy a jak je k dispozici?

Osobně v pracovně školní psycholožky v budově Národní 2589 u hlavní silnice (na budově je nápis kadeřnictví a masáže) v uvedených konzultačních hodinách, nebo po individuální dohodě v jiných časech po předchozí vzájemné domluvě (e-mail: jirina.mazlova@skolavdf.cz). Osobní schůzku doporučuji předem domluvit, nejlépe e-mailem, smskou, voláním na mobil. 

Konzultační hodiny standardně probíhají:

Po 8:00 - 18:00 
Út  8:00 - 18:00
St - Pá - dle předchozí domluvy

Časy se odvíjejí od předchozí domluvy a je možné je přizpůsobit.

 

Kdo je školní psycholožka na naší škole?

Na těchto řádcích něco málo o mně. Pokud máte zájem se blíže poznat, dveře tu máte otevřené. ...

Jmenuji se Jiřina Mázlová. V roce 2016 jsem promovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Magisterské studium - Sociální práce a politika se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii) a v témže roce jsem završila 5ti letý sebezkušenostní deseinsanalyticky orientovaný výcvik. Působila jsem ve státních i neziskových organizacích zabývajících se pomocí a podporou lidem v tíživých životních situacích různých věkových skupin. Ve své práci mimo jiné využívám dovedností mediace, facilitace, krizové intervence, nenásilné komunikace a koučování. Systematicky se nadále vzdělávám, protože vím, že je toho skutečně celoživotně třeba. Shoduji se se slovy:Když známe cíl, najdeme i cestu...a je třeba dodat, že i cesta může být cíl.

Kontakt

Volejte, pište, přijďte. Jste vítáni.

Telefon: + 420 778 424 652

E-mail: jirina.mazlova@skolavdf.cz

 

TEST PRO VÁS

 Pokud si na některé z následujících tvrzení odpovíte ANO (nebo na ve vícero z nich najednou), PŘIJĎTE! UDĚLEJTE TO PRO SEBE.

Studenti:

 • NEDAŘÍ SE MI UČIT TAK, JAK SI PŘEDSTAVUJI
 • ZAOSTÁVÁM ZA OSTATNÍMI A TRÁPÍ MĚ TO
 • NEVÍM, JAK MÁM DOMA ZVLÁDNOUT PŘÍPRAVU DO ŠKOLY
 • MÁM PROBLÉMY S MÝMI VRSTEVNÍKY VE ŠKOLE
 • MOJI SPOLUŽÁCI SE MNOU MAJÍ PROBLÉM
 • ZNÁM NĚKOHO, KOMU DRUZÍ UBLIŽUJÍ A ON SE NEUMÍ BRÁNIT
 • TRÁPÍ MĚ VZTAHY VE TŘÍDĚ
 • TRÁPÍ MĚ DOSPĚLÍ V MÉM OKOLÍ
 • CHCI SE DOZVĚDĚT NĚCO O SOBĚ
 • TĚŽKO SE MI DODRŽUJE ŠKOLNÍ ŘÁD
 • NEVÍM, JAK DÁL
 • CHCI SI S NĚKÝM POPOVÍDAT

 

Rodiče a zákonní zástupci:

 • CHCI ZNÁT AKTUÁLNÍ STAV SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ MÉHO DÍTĚTE
 • CHCI VĚDĚT, JAKÉ JSOU INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI A OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY MÉHO DÍTĚTE
 • MÉ DÍTĚ SE NÁHLE ZAČALO UZAVÍRAT DO SEBE
 • MÉ DÍTĚ SE NÁHLE ZAČALO PROJEVOVAT VÝBUCHY VZTEKU
 • MÁM OBAVU O SVÉ DÍTĚ
 • CHCI SE PORADIT OHLEDNĚ VÝCHOVY
 • POTŘEBUJI POMOCT S ŘEŠENÍM SOUROZENECKÝCH VZTAHŮ
 • POTŘEBUJI PORADIT S PŘÍPRAVOU NA VYUČOVÁNÍ MÉHO DÍTĚTE
 • MÁME RODINNÉ PROBLÉMY
 • POTŘEBUJI SI S NĚKÝM POPOVÍDAT
 • POTŘEBUJI NĚKOHO, KDO MNE VYSLECHNE

 

Pedagogové:

 • CHCI SE PORADIT OHLEDNĚ KONKRÉTNÍHO ŽÁKA
 • CHCI PROJÍT MOŽNOSTI VHODNÝCH KOMUNIKAČNÍCH METOD S ŽÁKY
 • HLEDÁM ŘEŠENÍ VÝUKOVÝCH A VÝCHOVNÝCH POTÍŽÍ ŽÁKA
 • HLEDÁM ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH POTÍŽÍ ŽÁKA
 • POTŘEBUJI POMOCI S ŘEŠENÍM AKTUÁLNÍ KRIZE ŽÁKA
 • CHCI ZJISTIT AKTUÁLNÍ KLIMA V MÉ TŘÍDĚ
 • CHCI ZAJISTIT PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO PRÁCI SE TŘÍDOU
 • HLEDÁM POMOC PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
 • POCHYBUJI O SVÉ ROLI VE TŘÍDĚ
 • ZAJÍMÁM SE O ZPŮSOBY REAGOVÁNÍ NA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
 • POTŘEBUJI SI S NĚKÝM PROMLUVIT
 • MÁM PODNĚTY PRO PRÁCI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Pro pedagogy48 KB
Microsoft Office document icon Pro rodiče219.5 KB
Microsoft Office document icon Pro žáky a studenty223 KB