Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

V průběhu studia se učíme:

 • rozvíjet informatické myšlení a orientaci v digitálním světě
 • programovat v různých jazycích (C, Java, Python, JavaScript, PHP…)
 • navrhovat, implementovat a spravovat databáze
 • programovací techniky a softwarové inženýrství
 • chápat principy funkčnosti počítačového technického vybavení (hardware)
 • ovládat základní a aplikační programové vybavení (software)
 • navrhovat, kódovat, spravovat a propagovat webové aplikace
 • vytvářet multimédia a grafické výstupy
 • základy vytváření počítačových her
 • orientovat se v oblasti kybernetiky a mechatroniky
 • porozumět kódování a šifrování

Po absolvování se uplatníme jako:

 • student vyšší odborné školy (VOŠ VDF) nebo vysoké školy (ČVUT, TUL, UJEP…)
 • kodér, programátor, analytik
 • webdesigner, UX nebo UI designer
 • správce počítačových sítí
 • pracovník technické podpory ICT
 • pracovník výzkumu a vývoje v oblasti IT a průmyslu
 • pracovník grafického studia
 • podnikatel v mnoha oblastech ICT

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

 • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
 • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
 • při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání;
 • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.