Profilace: CAD/CAM systémy

Kód oboru: 23-41-M/01

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, předpoklady ke studiu, zdrav. způsobilost

Ukončení studia a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oboru

Příprava techniků - odborníků v oblasti strojírenství, příprava na výkon vysoce kvalifikovaných činností souvisejících se zaváděním mechanizace, automatizace a robotizace ve výrobním procesu

Možnosti dalšího studia

Vysoká škola technického typu (Technická univerzita Liberec, ČVUT Praha,...)

Poznámky oboru:

  • možnost získání stipendia i dalších finančních výhod po celou dobu studia a okamžité pracovní uplatnění po vyučení - viz Nabídka firmy TOS Varnsdorf a.s.

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem za studium
Český jazyk 1 1 1,5 2 5,5
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka   1 1 1 3
Dějepis 2       2
Fyzika 1 1 1 1 4
Chemie 1       1
Biologie a ekologie 1       1
Matematika 3 3 3 3 12
Literatura a umění 1 1 1,5 2 5,5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a kom. tech. 2 2 2   6
Ekonomika     1 2 3
Odborná praxe   2 týdny 2 týdny    
Praxe 3 3 3   9
Technická dokumentace 2 1,5     3,5
Elektrotechnika   2     2
Automatizace   2     2
Strojírenská technologie 2 2 3 3 10
Stavba a provoz strojů 3 3 3 3 12
Technické materiály 2       2
Strojní součásti 2       2
Mechanika 2 2 2 2 8
Kontrola a měření       1,5 1,5
CAD systémy   2 2 2 6
Programování NC strojů   2 2 3 7
Technologická cvičení     1,5 2 3,5
Celkem za týden 33 33,5 32,5 32,5 131,5