Profilace: Silniční doprava

Kód oboru: 23-45-M/01

Délka studia: 4 roky

Základní podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, předpoklady ke studiu, zdrav. způsobilost

Ukončení studia a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oboru

příprava absolventů pro činnosti v oblasti provozu, údržby, diagnostiky, logistiky a oprav silničních motorových vozidel. Součástí je výuka k získání řidičského oprávnění.

Možnosti dalšího studia

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem za studium
Český jazyk 1 1 1,5 2 5,5
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka   1 1 1 3
Dějepis 2       2
Fyzika 1 1 1 1 4
Chemie 1       1
Biologie a ekologie 1       1
Matematika 3 3 3 3 12
Literatura a umění 1 1 1,5 2 5,5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a kom. tech. 2 2 2   6
Ekonomika     1 2 3
Odborná praxe   2 týdny 2 týdny    
Praxe 3 3 3   9
Technická dokumentace 2 1,5     3,5
Strojírenská technologie 2       2
Technické materiály 2       2
Strojní součásti 2       2
Mechanika 2 2 2 2 8
Kontrola a měření       1,5 1,5
Dopravní prostředky   3 3 4 10
Oprava a údržba vozidel 3 3 3 3 12
Části strojů a mechanizmy   2 1,5   3,5
Elektronika a automatizace   2 2   4
Manipulační technika       2 2
Řízení motorových vozidel   3 2 2 7
Silniční doprava       2 2
Celkem za týden 33 33,5 32,5 32,5 131,5