Kód oboru: 23-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: ukončení povinné školní docházky, předpoklady ke studiu, zdrav. způsobilost

Ukončení studia a certifikace: závěrečná zkouška - výuční list

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis oboru

Ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Vykonávané činnosti jsou zaměřené na strojírenské výrobky a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví,zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.

Možnosti dalšího studia

Nástavbové studium oboru Provozní technika nebo Podnikání.

Poznámky oboru:

  • možnost získání stipendia i dalších finančních výhod po celou dobu studia a okamžité pracovní uplatnění po vyučení - viz Nabídka firmy TOS Varnsdorf a.s.
  • ve 3. ročníku zařazen základní kurz svařování
  • praktická výuka ve 3. ročníku na vybraných pracovištích předních strojírenských firem
  • finanční podíl na vykonané práci (zakázková výroba)

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem za studium
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika   1 1 2
Chemie 1     1
Biologie a ekologie 1     1
Matematika 1 2 2 5
Literatura a umění   1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a kom. tech. 2 2   4
Ekonomika     2 2
Strojnictví 2     2
Technické materiály 2     2
Stroje a zařízení   1   1
Technická dokumentace 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Technologie 2 2 2 6
Programování NC strojů   2 1 3
Kontrola a měření     1 1
Technologická cvičení     1 1
Celkem za týden 32 34,5 34,5 101