Zaměření: strojírenská výroba

Kód oboru: 23-55-H/02

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: ukončení povinné školní docházky, předpoklady ke studiu, zdrav. způsobilost

Ukončení studia a certifikace: závěrečná zkouška - výuční list

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis oboru

Ruční a strojní dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechu z neželezných kovů a profilového materiálu menších průřezů, zhotovování výrobků z těchto materiálů, spojování, sestavování a opravy strojírenských výrobků z plechu, zejména karosérií a skříní silničních a kolejových vozidel.

Možnosti dalšího studia

Nástavbové studium oboru Provozní technika nebo Podnikání.

Poznámky oboru:

  • ve 3. ročníku zařazen základní kurs svařování
  • praktická výuka ve 3. ročníku ve vybraných autoservisech a autoopravnách
  • finanční podíl na vykonané produktivní práci (zakázková výroba)
  • ve 3. ročníku zařazen do výuky předmět „Řízení motorových vozidel" - výuka a výcvik dle osnov pro získání řidičského opávnění skupiny B

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem za studium
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika   1 1 2
Chemie 1     1
Biologie a ekologie 1     1
Matematika 1 2 2 5
Literatura a umění   1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a kom. tech. 2 2   4
Ekonomika     2 2
Strojnictví 2     2
Technické materiály 1     1
Stroje a zařízení   1   1
Technická dokumentace 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Automobily 1 1 1 3
Elektrotechnika   1   1
Řízení motorových vozidel     2 2
Technologie karosérií 2 2 2 6
Celkem za týden 32 34,5 34,5 101