Kód oboru: 23-68-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: ukončení povinné školní docházky, předpoklady ke studiu, zdrav. způsobilost

Ukončení studia a certifikace: závěrečná zkouška - výuční list

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis oboru

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a úprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí.

Možnosti dalšího studia

Nástavbové studium oboru Provozní technika nebo Podnikání.

Poznámky oboru:

  • seznámení s technologiemi sváření příp. absolvování svářeckého kurzu
  • praktická výuka ve 3. ročníku ve vybraných autoservisech a autoopravnách
  • finanční podíl na vykonané produktivní práci
  • ve 3. ročníku zařazen do výuky předmět „Řízení motorových vozidel" - výuka a výcvik dle osnov pro získání řidičského opávnění skupiny B

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem za studium
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika   1 1 2
Chemie 1     1
Biologie a ekologie 1     1
Matematika 1 2 2 5
Literatura a umění   1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a kom. tech. 2 2   4
Ekonomika     2 2
Strojnictví 2     2
Technické materiály 1     1
Stroje a zařízení   1   1
Technická dokumentace 2     2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Opravárenství a diagnostika 1 2 2 5
Automobily 1 1 1 3
Elektrotechnika   2 1 3
Řízení motorových vozidel     2 2
Celkem za týden 32 34,5 34,5 101