Profilace: slaboproudá elektronická zařízení

Kód oboru: 26-41-L/01

Délka studia: 4 roky - denní studium

Základní podmínky pro přijetí:

Ukončení studia a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oboru

 • ukončení povinné školní docházky,
 • nadprůměrný prospěch,
 • předpoklady ke studiu,
 • zdravotní způsobilost
 • Návrhy, montáž, údržba, oživování, seřizování, nastavování, zkoušení, testování, servis a opravy elektronických systémů z oblastí automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů.

  Možnosti dalšího studia

  Vysoká škola technického typu (Technická univerzita Liberec, ČVUT Praha,...). Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

  Poznámky k oboru

  • odborný výcvik ve 4. ročníku na pracovištích soukromých firem
  • finanční podíl na vykonané produktivní práci

  Učební plán

    1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem za studium
  Český jazyk 1 1 1,5 2 5,5
  Cizí jazyk 3 3 3 3 12
  Občanská nauka   1 1 1 3
  Dějepis 2       2
  Fyzika 1 1 1 1 4
  Chemie 1       1
  Biologie a ekologie 1       1
  Matematika 3 3 3 3 12
  Literatura a umění 1 1 1,5 2 5,5
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Informační a kom. tech. 2 2 2   6
  Ekonomika     1 2 3
  Odborná praxe   2 týdny 2 týdny    
  Technická dokumentace 1 1     2
  Základy elektrotechniky 4 2     6
  Elektronika   2,5 1,5   4
  Číslicová technika   1 1 2 4
  Elektrická měření 2 2 2   6
  Automatizace     1,5 2 3,5
  Mikropočítače     1 2 3
  Silnoproudá zařízení       1 1
  Telekomunikační sítě       1 1
  Technické materiály 2       2
  Technologie 1       1
  Odborný výcvik 6 10,5 10,5 8 35
  Celkem za týden 33 33 33,5 32 131,5