Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

V průběhu studia se učíme:

 • rozvíjet technické myšlení a orientaci v automatizovaném a robotizovaném světě
 • programovat mikroprocesory a programovatelné automaty
 • navrhovat elektronické a řídicí systémy pro technologické procesy
 • chápat principy funkce elektrických a elektronických zařízení
 • ovládat základní a aplikační programové vybavení (software pro simulace elektrických a elektronických obvodů, návrh desek plošných spojů a další)
 • vytvářet dokumentace (textové a grafické výstupy)
 • základy komunikace zařízení a řídicích systémů pomocí počítačových sítí

Po absolvování se uplatníme jako:

 • student vyšší odborné školy (VOŠ VDF) nebo vysoké školy (ČVUT, TUL, UJEP…)
 • obsluha, údržba automatizovaných a robotizovaných pracovišť
 • pracovník technické podpory, konstrukce, výzkumu a vývoje v průmyslu
 • podnikatel v mnoha oblastech aplikací moderních technologií

Podmínky pro přijetí ke studiu

Studium je určeno pro chlapce a dívky, kteří:

 • úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnili podmínky přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
 • splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním nařízením;
 • při zkráceném studiu splnili podmínku získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání;
 • splnili zdravotní způsobilost, kterou posoudí odborný lékař.