Profilace: slaboproud, silnoproud (od 2. ročníku)

Kód oboru: 26-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení studia a certifikace: závěrečná zkouška - výuční list

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis oboru

Práce spojené se zapojováním, montáží, oživováním, diagnostikou, opravami, provozem, seřizováním a údržbou elektrotechnických zařízení

Možnosti dalšího studia

Nástavbové studium oboru ELEKTROTECHNIKA nebo PODNIKÁNÍ.

Poznámky oboru:

  • praktická výuka ve 3. ročníku na pracovištích soukromých firem
  • finanční podíl na vykonané produktivní práci
  • možnost získání stipendia i dalších finančních výhod po celou dobu studia a okamžité pracovní uplatnění po studiu - viz Nabídka firmy GEZ s.r.o. Varnsdorf

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem za studium
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika   1 1 2
Chemie 1     1
Biologie a ekologie 1     1
Matematika 1 2 2 5
Literatura a umění   1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a kom. tech. 2 2   4
Ekonomika     2 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Technologie 2     2
Základy elektrotechniky 3 1 1 5
Elektrická měření 1 2 2 5
Elektrické stroje a zařízení     1 1
Elektronika 1 2   3
Číslicová technika   1 2 3
Celkem za týden 32 34,5 34,5 101