Krejčí

Kód oboru:                  31-58-H/01

Délka studia:              3 roky

Základní podmínky pro přijetí: ukončená povinná docházka, přijímací zkoušky se nekonají, dobrý zdravotní stav.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - výuční list

Zaměření: Modelová tvorba dámských oděvů-módní design

Popis oboru: absolventka tohoto oboru dokáže zhotovovat, případně navrhnout jednoduché i složité oděvy v zakázkové i průmyslové výrobě a umí kreslit střihové konstrukce. V rámci výuky získává také základní znalost práce s výpočetní technikou, ekonomické dovednosti a znalost cizího jazyka. Praktická výuka probíhá v odborných dílnách školy a na pracovištích oděvních firem a různých oděvních salónech. Žákyně se prezentují se svými výrobky na módních přehlídkách, celorepublikových soutěžích.

Uplatnění absolventů: při splnění podmínek určených živnostenským zákonem je absolventka schopna samostatně podnikat nebo vykonávat činnosti související s tímto oborem v oděvních firmách. Absolventi se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu Podnikání nebo pokračovat v maturitním oboru Fashion design.