Kód oboru: 33-56-H/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: ukončení povinné školní docházky, předpoklady ke studiu, zdrav. způsobilost

Ukončení studia a certifikace: závěrečná zkouška - výuční list

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis oboru

Seznámení s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojení dovedností potřebných ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. Výroba nábytku a zařízení, částečně i výroba jednoduchých stavebně truhlářských výrobků.

Možnosti dalšího studia

Nástavbové studium oboru Podnikání.

Poznámky oboru:

  • praktická výuka ve 3.ročníku je prováděna na vybraných pracovištích stavebních či truhlářských firem
  • finanční podíl na vykonané práci (zakázková výroba)

Učební plán

  1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem za studium
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika   1 1 2
Chemie 1     1
Biologie a ekologie 1     1
Matematika 1 2 2 5
Literatura a umění   1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a kom. tech. 2 2   4
Ekonomika     2 2
Technická dokumentace 1 2 2 5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Technologie 2 2 2 6
Materiály 2 1   3
Výrobní zařízení 2 1   3
Stavební truhlářství     2 2
Celkem za týden 32 34,5 34,5 101