Kód oboru: 36-67-E/01

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky pro přijetí:

  • pro chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pro chlapce ze ZŠ – z nižších tříd
  • dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Žák během výuky získá znalosti a dovednosti pro vykonávání zednických prací při betonování, zdění a omítání, pro výrobu malt a betonů, provádění staveb, stavbu lešení, provádění zemních prací a úpravu terénu, provádění prací při pomocné stavební výrobě, vykonávání pomocných měřičských prací, manipulaci se stavebním materiálem a jeho skladování.

Odborný výcvik je prováděn v areálu školy nebo na stavbách u soukromých firem již od 1. ročníku.

Žáci dostávají finanční odměnu za produktivní práci konanou v rámci výuky.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent učebního oboru získá kvalifikaci pro výkon zednických prací ve stavebnictví.